Welkom bij Huize Agnes

Wat

Huize Agnes biedt tijdelijk opvang en begeleiding aan vrouwen zonder geldige verblijfspapieren en hun kinderen.

Waarom

In veel landen en culturen is het voor vrouwen niet veilig. Sommigen vluchten voor besnijdenis, uitbuiting, uithuwelijking, verkrachting of vrouwenhandel, enkelen belanden in Nederland. Als zij om uiteenlopende redenen (nog) geen verblijfsvergunning krijgen, belanden zij op straat. Daar zijn zij te kwetsbaar voor. Daarom biedt Huize Agnes hen een veilig onderdak en hulp bij problemen op het gebied van gezondheid, opvoeding, taal en financiën.

Waartoe

Huize Agnes is een veilige plek waar de vrouwen zich geen zorgen hoeven te maken over hun volgende maaltijd of slaapplaats, zodat ze - in elk geval zes maanden - in alle rust kunnen nadenken over hun toekomst. Er is goed contact met instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsstatus, terugkeer naar hun land van herkomst of her-emigratie naar een ander land. 

‘’

Ik wil altijd jullie bedanken voor helpen mensen en aan hun hope geven. Met jullie, ik vind hope die ik had geverloren. Ik vertrouwt an jullie en met jullie ik kan ook an een mooi toekomst hopen en geloven.
 - Veronique uit Guinee, bewoonster van Huize Agnes, 28 jaar.

Wie

In principe komt iedere vrouw zonder verblijfspapieren in Nederland in aanmerking voor een plaats in Huize Agnes. De achtergronden van de vrouwen zijn divers. Ze zijn hun land ontvlucht vanwege oorlog, geweld en/of een onderdrukkend regime, of ze hopen op een beter bestaan. 

Aanmelden

Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij Huize Agnes opvang te vragen. Aanmelden voor opvang in Huize Agnes kan alleen via het Aanmeldloket van de samenwerkende hulpverlenende instanties in Utrecht (details zie rechterkolom).

Hoe

Huize Agnes is een particulier initiatief. In 2004 richtte Henny van den Nagel de stichting Agnes van Leeuwenberch op. In oktober 2006 werd het eerste Agnes-Huis geopend, gevolgd door Huize Agnes 1 en 2 in 2012. Sinds 2015 ontvangen we subsidie van de gemeente Utrecht een subsidie, waarvan vier parttime medewerkers betaald worden. Dit kleine team wordt aangevuld door een groep betrokken vrijwilligers. Daarnaast is Huize Agnes voor haar werkzaamheden afhankelijk van schenkingen en donaties.

 

Paul van Vliet Award voor Huize Agnes

 

Klik hier voor video Yes we can. Film: Mariet Endeman; Muziek: Wende Snijders

Uitreiking Paul van Vliet Award aan Henny van den Nagel   
    
Yes we can! De kinderen van Huize Agnes. 
Film: Mariet Endeman; Muziek: Wende Snijders

 

Waardering

Huize Agnes heeft sinds haar oprichting veel waardering ontvangen voor haar werk. Zo ondersteunt UNICEF Huize Agnes vanwege haar werk voor kinderrechten. In 2013 reikte de speciaal ambassadeur van UNICEF, Paul van Vliet, de Paul-van-Vliet-Award uit aan Huize Agnes. Dat jaar ontving Huize Agnes ook de Tolerantieprijs van de gemeente Utrecht. In 2011 werd de Utrechtse Vrijwilligersprijs uitgereikt aan Huize Agnes,in 2014 de Gouden Medaille (van de ChristenUnie) en kreeg Henny een lintje in de Orde van Oranje Nassau. In 2019 was Huize Agnes genomineerd voor de Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds,

Opinie

‘’   ‘’

Geef onze vrouwen en kinderen een verblijfsvergunning, geef ze kansen om hun capaciteiten te ontwikkelen, want over 20 jaar hebben wij niet genoeg mensen om de samenleving te runnen en dan hebben wij ze hard nodig.
- Henny van den Nagel, Huize Agnes
 

 

Immigranten worden gezien als probleem, maar zie ze eens als oplossing. Zet ze in waar ze nodig zijn. Maar dan moet onze mindset wel om. 
- Leo Lucassen (directeur onderzoek Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) NRC, 1-9-2015.
Download het hele betoog van Leo Lucassen  

Aanmelden | Registration

Wil je je aanmelden bij Huize Agnes voor opvang? Dan moet je dit doen via het Aanmeldloket van de samenwerkende hulpverlenende instanties in Utrecht. Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij Huize Agnes opvang te vragen.

If you want to apply for shelter at Huize Agnes you have to this via the Central registration desk. It is not possible to request shelter directly from Huize Agnes.

Aanmeldloket | 
Central registration desk

Adres:
Johannes Camphuysstraat 101, 3531 SE Utrecht.
Telefoon:
+31-(0)6-18742750.
Openingstijden:
Maandag: 10.00-12.30 u
Dinsdag: 13.00-15.30 u
Vrijdag: 10.00-12.30 u