Symposium

Symposium genderaspecten in asielbeleid (c)Huize Agnes

interview met Henny van den Nagel (c)Huize Agnes

‘Vrouw, Verhaal, Vreemdeling, Verschil; Genderaspecten in migratiebeleid  

De Stichting Agnes van Leeuwenberch organiseerde op 2 maart jl. een symposium over ‘Genderaspecten in migratie beleid’. Dit symposium werd gehouden ter ere van Henny van den Nagel die in 2004 Huize Agnes oprichtte. Huize Agnes biedt vrouwen en kinderen zonder geldige verblijfspapieren de mogelijkheid tijdelijk in een veilig huis te wonen en zich op hun toekomst te bezinnen.

Sekse-gerelateerde problemen bij de asielprocedure

Tijdens ons werk bij Huize Agnes worden wij geconfronteerd met sekse-gerelateerde problemen in procedures en criteria voor het toekennen van een verblijfsvergunning in Nederland. Met dit symposium willen wij aandacht vragen voor deze problemen, verbeterpunten signaleren en die onder de aandacht van beleidsmakers en politici brengen. Een manifest met verbeterpunten vindt u binnenkort op deze plek.
 

Kort verslag

Tijdens ons symposium spraken onder andere ervaringsdeskundigen, experts, hulpverleners, politici en beleidsmakers. De belangrijkste conclusie is dat we de verborgen problemen die vrouwen in onze asielprocedure ervaren in beeld moeten brengen. De beleidsadviseur van onze gemeente verwoordde het treffend: Op dit moment weet iedereen hoe verschrikkelijk het is in landen als Syrië, en hoe belangrijk het is dat we een veilige plek bieden voor hen die daarvandaan vluchten. Maar veel te weinig mensen -ook beroepsmatig betrokkenen niet- weten dat de nood van vrouwen uit allerlei landen waar geen formele oorlog woedt evenzo groot is. Een tweede belangrijke conclusie is dat een asielprocedure voor iemand zonder identiteitspapieren zelden verloopt zoals je zou mogen verwachten naar de geest van ons beleid en het universele recht op veiligheid; en dat terwijl veel mensen in de wereld niet in het bezit zijn van deze papieren.
 
Deelnemers Symposium genderaspecten in asielbeleid (c)Huize Agnes
 
 
Deelnemers symposium (c)Huize Agnes  
Marjan Sax, oprichtster van Mama Cash en voorvechtster van vrouwenrechten, gaf aan hoe een asielprocedure eruit ziet, welke knelpunten er zijn in de praktijk en in de procedure, en wat er beter zou kunnen in de procedures en criteria voor toekenning van een verblijfsvergunning. Met name over de zorgvuldigheid van de procedure, de criteria die er zijn om in een verlengde procedure te komen (waarbij er meer tijd is om je verhaal te kunnen doen en bewijs daarvoor te leveren) en de onmogelijkheid om je vluchtverhaal nog aan te vullen, vielen op. Dat de meeste mensen op deze aardbol niet in het bezit zijn van identiteitspapieren, werkt vluchtelingen in de asielprocedure tegen. De verhalen waarin trauma's en schaamte voor slachtofferschap van seksueel misbruik een grote rol spelen, vragen om meer tijd en zorgvuldigheid.
 
Ellen Santen, actief binnen de organisatie Vrouwen tegen Uitzetting, liet aan de hand van praktijkvoorbeelden zien waarom die criteria juist voor vrouwen onrechtvaardig zijn. Uit deze schrijnende verhalen sprak onder andere de roep om een humanere procedure voor getraumatiseerde vluchtelingen en erkenning van humanitaire vluchtmotieven als eerwraak, verkrachting, uithuwelijking, mensenhandel. Ook werd licht geworpen op het 'asielgat', waarin vluchtelingen vallen die niet mogen blijven maar ook niet terug kunnen.

 
symposium discussiegroepen (c)Huize Agnes  
Discussiegroep symposium (c)Huize Agnes  
Erik Gort sprak over vervolgingsgronden en vergunningenbeleid. Het feit dat ongedocumenteerde vluchtelingen in een heel ander toetsingskader komen, en daarmee niet gehoord worden, was de portee van zijn verhaal. Ook gaf hij voorbeelden waarin tolken voor verhulling van aspecten van verhalen en daarmee voor onterechte afwijzing van asiel zorgden.
 
Een ervaringsdeskundige vertelde haar verhaal en uit de levensverhalen van bewoonsters van Huize Agnes werd geciteerd. Rode draad in deze verhalen is excessief geweld tegen vrouwen in het thuisland en/of een wij-cultuur waardoor gezinsleden van politieke dissidenten evenzeer in levensgevaar zijn als de (vermoorde) dissidenten zelf. Toch wordt dat in Nederland niet als asielgrond beschouwd.
 
In discussiegroepen werden de belangrijkste verbeterpunten verzameld. We waren verheugd door het feit dat veel experts aanwezig waren op ons symposium. We willen graag onze expertise inzetten, en beraden ons op een vervolg van deze samenkomst, opdat we expertise en bevindingen kunnen inzetten voor verbetering van beleid en praktijk. We zullen onze bevindingen weldra onder uw aandacht brengen op deze plek, alsmede onder de aandacht van politici en beleidsmakers brengen.