Privacystatement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Stichting Agnes van Leeuwenberch van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. De Stichting Agnes van Leeuwenberch gebruikt gegevens van leden, donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website voor de uitvoering van de (leden-/donateurs-)overeenkomst. Daarnaast worden de gegevens van leden en donateurs verwerkt om te informeren over de activiteiten van het de Stichting Agnes van Leeuwenberch. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van de Stichting Agnes van Leeuwenberch, stuur dan een mailtje - onder vermelding van ‘blokkering’ - naar:info@huizeagnes.nl.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Stichting Agnes van Leeuwenberch, dan kunt u hierover een e-mail sturen naar info@huizeagnes.nl. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk uit het mailbestand halen.

Van personen die hulp krijgen van het de Stichting Agnes van Leeuwenberch of gebruik maken van de vakantie- en verblijfsmogelijkheden worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor hulpverlening of om een vakantie of verblijf mogelijk te maken. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor de nieuwste versie van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op via: info@huizeagnes.nl