Manifest van Agnes

Verdrag Istanbul 2016Maart 2016 trad in Nederland het Verdrag van Istanbul in werking. In het Verdrag staan nauwkeurig omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Reden om een aantal zaken over vrouwenrechten op een rij te zetten. Waaronder Het Manifest van Agnes.

In dit manifest zijn de conclusies verwerkt van het symposium ‘Vrouw, Verhaal, Vreemdeling, Verschil’ over de genderaspecten van het Nederlandse migratiebeleid van 2 maart 2015, georganiseerd door de Stichting Agnes van Leeuwenberch.

Het Manifest van Agnes

'De wereld is grotendeels voor vrouwen een ellendige plaats om te wonen, daarom moeten we gevluchte vrouwen behandelen als oorlogsslachtoffers'

De vluchtelingenproblematiek is prominent in de media aanwezig, maar er is nauwelijks aandacht voor genderspecifieke aspecten in vluchtmotieven. Met het Manifest van Agnes vragen wij samen met Vrouwen Tegen Uitzetting, Wij Zijn Hier, en ervaringsdeskundigen aandacht voor onze ervaring dat vrouwelijke vluchtelingen binnen de huidige asielwetgeving en asielprocedure minder kans hebben op een verblijfsvergunning.

Vrouwen vluchten net als mannen voor oorlog, geweld en honger, maar vrouwen hebben vaak ook andere redenen om te vluchten zoals bijvoorbeeld systematisch seksueel geweld, een gedwongen huwelijk of moord uit eerwraak. Ook vluchten ze dikwijls omdat de autoriteiten van hun land ze als medeplichtige beschouwen van dissidente acties van familieleden. Lees verder>>


Verder lezen, downloaden en verspreiden: