Geschiedenis

Huize Agnes is vernoemd naar de Utrechtse weduwe Agnes van Leeuwenberch, die na haar overlijden in 1562 haar hele vermogen heeft nagelaten ‘tot alimentatie, nooddruft ende onderhoud van arme mensen, mans- ende vrouwspersonen, die geen onderhoud hebben, ziek, krank, ongevallig, bedvast ende ook van pest bevangen wezende, die zonder hulp van aalmoezen niet zouden kunnen leven.’ 

De oprichtster van Huize Agnes, Henny van den Nagel, voelde zich verbonden met Agnes van Leeuwenberch omdat ze zich beiden op latere leeftijd ingezet hebben voor de zwakkeren in de samenleving. Agnes besloot haar bezittingen na haar dood aan dit doel te schenken, Henny richtte na haar pensioen de stichting Agnes van Leeuwenberch op, waar ze zelf jarenlang een actieve rol vervulde in de opvang van vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning. Ze wilde op deze manier 
mensen te inspireren om ook iets te doen: "Wat je nodig hebt voor dit soort idealen is basiskapitaal, mensen die je willen steunen en die daadwerkelijk iets willen doen en verder: doen, doen, doen, niet stil blijven zitten.” 

Naast Huize Agnes en de Agnes van Leeuwenberchstraat heeft Utrecht ook het Gasthuis Leeuwenbergh aan het Servaasbolwerk. Deze werd in 1567 geopend als gasthuis voor mensen die leden aan de pest. Toen halverwege de zeventiende eeuw het gevaar voor de pest was geweken, werden er lijders aan andere besmettelijke ziekten opgenomen. Begin negentiende eeuw ging het gasthuis een samenwerking aan met het fonds van het St. Catharijne-gasthuis om samen het Algemeen Ziekenhuis in de stad te vormen. Nu het ziekenhuis verplaatst is naar de Uithof, is het Gasthuis Leeuwenbergh een locatie voor congressen, concerten en andere evenementen. 


Agnes van Leeuwenberch
huidige Leeuwenberghkerk
Agnes van Leeuwenberch Leeuwenbergh gasthuis eind 18e eeuw huidige Leeuwenberghkerk