Reactie bestuur Huize Agnes op artikel Volkskrant

Het bestuur van Huize Agnes heeft kennis genomen van een artikel in de Volkskrant van 15 januari jl. In dit artikel komen twee bewoners en een medewerker van Huize Agnes aan het woord.

De informatie en het beeld dat hierin naar voren komt sluit in zijn geheel niet aan bij het beleid dat door het bestuur van Huize Agnes gevoerd wordt. Binnen Huize Agnes werken wij binnen de kaders van de afspraken met de gemeente en binnen de wet. Stimuleren van zwart werk is bijvoorbeeld geen beleid van Huize Agnes. Daarnaast is het wel ons beleid dat wij als bestuur verantwoordelijk zijn voor de externe communicatie.

Huize Agnes hecht zeer aan goede contacten met de gemeente en het veld. Onze medewerker heeft het interview gegeven zonder daarover met het bestuur in overleg te treden. De inhoud was ons tot vandaag niet bekend. Het bestuur van Huize Agnes neemt uitdrukkelijk afstand van de publicatie en het daarin geschetste beeld van haar werkwijze.

Ghislaine van Thiel, voorzitter bestuur Huize Agnes
 

Datum: 16-01-2019