Oranjefonds steunt begeleiding bewoonsters Huize Agnes

Steun van Oranjefonds voor Huize AgnesHuize Agnes, stichting en opvanghuis, ontvangt van het Oranjefonds de komende drie jaar steun om de begeleiding van de bewoonsters te professionaliseren. Huize Agnes is een veilige plek waar vrouwen  en hun kinderen tijdelijk kunnen bijkomen van de oorlog in hun land, relatie, lijf of geest, en waar samen met hen gewerkt wordt naar een duurzaam toekomstperspectief.

Huize Agnes biedt al meer dan 10 jaar Bed, Bad, Brood èn Begeleiding aan ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen. De vrouwen vluchtten vaak voor eerwraak, seksueel geweld en mensenhandel. Een snelle, eerlijke en nauwkeurige asielprocedure is voor deze vrouwen bijna onmogelijk omdat geboortepapieren ontbreken of omdat ze verplicht hun traumatiserende verleden moeten delen. Huize Agnes biedt ze tijd om uit te rusten en om kracht te verzamelen zodat ze kunnen inschatten wat hun kansen op een zelfredzame toekomst zijn, hier of elders.

Begeleiding en ontwikkeling
De begeleiding die nodig is voor deze vrouwen wordt dankzij de steun van het Oranjefonds structureler en methodischer. Zo krijgen medewerkers en vrijwilligers training om de vrouwen in hun kracht te zetten. Ook kunnen de vrouwen met deze bijdrage zelf cursussen of (taal-)lessen in het buurthuis volgen, om zo hun mogelijkheden te verbreden. Dit kan bijdragen aan een succesvolle asielprocedure of kan helpen bij terugkeer naar het land van herkomst.

Kinderen niet langer langs de zijlijn
In Huize Agnes leven ook veel kinderen. Ze zijn daar veilig maar leven nog steeds in betrekkelijke armoede. Via deze steun kunnen de kinderen meedoen in de maatschappij en bijvoorbeeld naar een sportclub of knutselclub. Bestuursvoorzitter Kim Harsta; “Zaken die voor onze kinderen normaal zijn als zwemles of schoolkamp, zijn voor deze kinderen vaak geen mogelijkheid. Daarmee worden ze afgezonderd van hun leeftijdsgenoten. Met de steun van het Oranjefonds zorgen we dat de kinderen in Huize Agnes gewoon mee kunnen doen met hun klasgenootjes.”

De steun van het Oranjefonds is in het kader van hun extra inspanningen voor vluchtelingen.

Tags: oranjefonds, professionalisering, steun
Datum: 24-04-2017